Pismo do Urzędu Miasta w sprawie wiaduktu wysłane

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w czasie spotkania w sprawie planowanej budowy wiaduktu, w którym wzięło udział wielu zaniepokojonych mieszkańców miasta, jako przewodniczący koła .Nowoczesnej w Ostródzie 16 listopada wystosowałem pismo do obecnego burmistrza zawierające pytania i żądanie ujawnienia kluczowych informacji dotyczących planowanej inwestycji.

Niestety obecny burmistrz nie pojawił się na spotkaniu mieszkańców Ostródy w sprawie wiaduktu, które miało miejsce 8 listopada. Nie otrzymaliśmy nawet pisma z odpowiedzią, czy jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Dlatego też uznaliśmy za konieczne wysłanie pisma z pytaniami, które padły w czasie debaty. Mieszkańcy mają prawo nie tylko wiedzieć, ale i współdecydować o tak ważnych sprawach, które mogą spowodować wielomilionowe zadłużenie miasta, bo to oni będą je spłacać latami a nie burmistrz, który w czasie, gdy spłata zaciągniętych długów stanie się faktem, dawno już będzie na emeryturze. Burmistrz nie jest władcą absolutnym, tylko pracownikiem zatrudnionym przez mieszkańców miasta, więc jego obowiązkiem jest słuchać ich głosu i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez nich pytania.

W wysłanym piśmie czytamy:

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji związanej z realizacją inwestycji polegające na budowie wiaduktu nad linia kolejową nr 353 w Ostródzie:

1. Udostępnienie umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

2. Wyjaśnienia, jak będzie zorganizowany ruch pojazdów powyżej 3,5 t w trakcie budowy i po wybudowaniu wiaduktu na ul. Armii Krajowej, Sienkiewicza, 1 Dywizji?

3. Udzielenie informacji, czy w umowie zwartej z generalnym wykonawcą wiaduktu zostały ujęte przebudowy skrzyżowań ul. Grunwaldzka z 1Dywizji i z ul. Drwęcka oraz skrzyżowanie ul. Drwęcka z Olsztyńską?

4. Obecnie trwa remont przejazdu kolejowego (m. in. remont budynku dróżnika), nad którym ma być wybudowany wiadukt. W związku z tym pytamy, czy PKP zostało poinformowane o budowie wiaduktu i czy poszczególne inwestycje są ze sobą synchronizowane w celu uniknięcia marnotrawienie publicznych pieniędzy?

5. Proszę o udostępnienie opinii, stanowisk, decyzji wszystkich instytucji, do których samorząd miasta Ostródy wystąpił o ich udzielenie w związku z budową wiaduktu.

6. Wedle Zarządzenia nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu miasta Ostróda na 2018 rok, w roku 2018 samorząd zamierza wydać na inwestycje ponad 27 mln zł, z tego ponad 21 mln na dwie inwestycje – wiadukt i basen. Jeśli miasto nie otrzyma dotacji na wiadukt, to samorząd będzie musiał w budżecie na rok 2018 znaleźć kwotę ponad 40 mln zł – na sam wiadukt i basen ponad 34 mln. W takiej sytuacji planowane jest wyemitowanie papierów wartościowych, z których tytułu powstanie zadłużenie na poziomie 26 mln zł. zł. Dodając do tego wyemitowane wcześniej, w roku 2013, obligacje o wartości ponad 7 mln, powstanie gigantyczne zadłużenie wynoszące ponad 33 mln zł. Wobec powyższych faktów, prosimy o informację, jaki jest długofalowy plan zarządzania finansami, a w szczególności rosnącym zadłużeniem miasta?”

O odpowiedzi ze strony obecnego burmistrza .Nowoczesna poinformuję, gdy tylko ją otrzymam. Wierzymy, że pytania i niepokoje mieszkańców miasta nie zostaną po raz kolejny zignorowane przez obecnego burmistrza, tak jak to miało miejsce wiele razy w przeszłości, gdy nie zjawiał się on na spotkaniach organizowanych przez Ostródzian w ważnych sprawach mających wpływ na codzienne życie i przyszłość naszego miasta.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2017/11/20/pismo-do-urzedu-miasta-w-sprawie-wiaduktu-wyslane