Siła i profesjonalizm samorządów

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Jednym z postulatów w programie Nowoczesnej na najbliższe wybory samorządowe jest zwiększenie siły i profesjonalizmu w administracji samorządowej.

Jak to zrobimy?
• zwiększymy znaczenie i siłę radnych w relacjach z władzą wykonawczą samorządu (prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie),
• ograniczymy liczbę radnych o 1/3, podnosząc ich poziom merytoryczny i prestiż,
• wprowadzimy zakaz zatrudniania radnych w jednostkach organizacyjnych i spółkach samorządów, w których sprawują mandat.

Zadania poszczególnych szczebli samorządu zostały przydzielone chaotycznie i bez myśli systemowej. Samorządy szesnastu polskich województw zajmują się wycinkowo edukacją (szkoły ponadlicealne), transportem (drogi i koleje regionalne) czy ochroną zdrowia (wielospecjalistyczne szpitale), ale przede wszystkim pełnią rolę dysponenta środków unijnych.

Na skutek zdecydowanie niższego napływu funduszy europejskich stan ten po 2020 r. będzie wymagał zmiany. Zaczniemy ją od stopniowego przekazywania szerszych kompetencji samorządom województw w dziedzinie ochrony zdrowia i transportu oraz położenia silniejszego nacisku na kształtowanie przez marszałków strategii rozwoju regionów. Będziemy zmierzać do sytuacji, aby samorząd województwa odpowiadał za zadania, mające charakter ponadgminny, czyli politykę transportową (sieć pociągów i autobusów regionalnych, drogi) oraz zdrowotną (całe szpitalnictwo, poza placówkami uniwersyteckimi i klinicznymi, część przychodni). Powołamy też fundusz rozwoju regionalnego, z którego finansowany byłby rozwój województw.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/07/10/sila-i-profesjonalizm-samorzadow