Wprowadzimy lokalny PIT

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Obecny sposób finansowania samorządów jest nieadekwatny do ich potrzeb i nieefektywny – to głównie redystrybucja środków z budżetu centralnego (w postaci dotacji i subwencji), ze zbyt małym udziałem dochodów własnych.

W ramach proponowanych zmian:

• oddamy samorządom wszystkie wpływy z pierwszego progu podatkowego PIT (18 proc.) oraz podatku liniowego (19 proc.),
• organ stanowiący JST otrzyma prawo regulowania stawki lokalnego PIT w minimalnym zakresie (3 pp.),
• druga skala podatkowa (32 proc.) trafi do budżetu państwa i zostanie przeznaczona na subwencję wyrównującą,
• w związku z wprowadzeniem lokalnego PIT zminimalizujemy subwencje i dotacje.

Dzięki zmienionej konstrukcji PIT, każdy podatnik będzie w pierwszym rzędzie finansował swój samorząd, a tylko dochody najzamożniejszych trafią do budżetu państwa. Lokalny PIT zwiększy zainteresowanie sprawami lokalnymi, jak również społeczną kontrolę wykorzystania środków publicznych. Mieszkańcy będą dostrzegać i rozumieć związek między usługami lokalnymi, jakich dostarcza ich samorząd, a lokalnym PIT, jaki płacą.

Zastąpimy dotychczasowe udziały w PIT (ok. 1/3 dochodów JST) przekazaniem wszystkich wpływów z pierwszego przedziału skali podatkowej (18 proc.) oraz podatku liniowego (19 proc.) do samorządów. Ważną funkcją rozwiązania będzie prawo regulowania przez organ stanowiący stawki lokalnego PIT w minimalnym zakresie przewidzianym w ustawie (dolny i górny limit 3 pp.). Dochody ze stawki 32 proc. pozostaną w budżecie państwa (dopóki nie uda się wprowadzić podatku liniowego) i z nich finansowana będzie subwencja wyrównawcza, zaś dotacje i pozostałe subwencje ulegną radykalnemu ograniczeniu. Będzie to neutralne zarówno dla podatników, jak i budżetu państwa.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/07/24/wprowadzimy-lokalny-pit