Swoboda kształtowania struktur wewnętrznych

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Swoboda kształtowania struktur wewnętrznych przez samorządy z wyłączeniem szkół.

Aktualnie zadania samorządów muszą być realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, typu instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola itp. Samorząd nie może więc wykonywać zadań w formie dla siebie optymalnej – nie ma swobody delegowania usług do podmiotów trzeciego sektora lub prywatnych czy realizowania ich we współpracy z innymi gminami.

W większości ustaw „resortowych” (o pomocy społecznej, systemie oświaty) istnieją zapisy o obowiązku posiadania instytucji, a nawet są im bezpośrednie przypisywane zadania. Tymczasem każda z gmin jest inna i moż3 dochodzić do osiągnięcia zakładanych celów różnymi
drogami.

Zmienimy zatem stwierdzenie, że samorząd usługę publiczną „wykonuje” na słowo „zapewnia”. Odejdziemy od założenia, że wykonywanie zadań to monopol sektora publicznego. Samorząd powinien mieć prawo do tworzenia własnych instytucji w kształcie i formie, jaką uzna za dogodną i racjonalną. Chodzi m.in. o to, aby władze lokalne same ustalały, jaką liczbę instytucji i usług „mieści” dana jednostka.

Równolegle zniesiemy obowiązek (pozostanie możliwość) posiadania szeregu instytucji, które teraz są szczegółowo zdefiniowane prawem i muszą działać w strukturach samorządów (m.in. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, instytucje kultury). Ten krok pozwoli samorządom na współpracę, ale również stworzy możliwość realizacji zadań przez konkurujące o publiczne zlecenia firmy i organizacje pozarządowe (outsourcing usług). Cel ten połączymy z budową wskaźników realizacji zadania publicznego.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/07/31/swoboda-ksztaltowania-struktur-wewnetrznych