Czytelna informacja o stanie gminy

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Władze samorządowe powinny w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentować informacje o stanie gminy, a dostęp do nich musi być bezproblemowy dla wszystkich mieszkańców.

Wprowadzenie budżetu zadaniowego, czyli podawanie informacji w układzie: opis usługi – jej koszt – źródło finansowania – efekt.

Dla wielu mieszkańców problemem jest utrudniona dostępność do podstawowych informacji o funkcjonowaniu samorządów, konieczność występowania o dane w trybie wniosku o informację publiczną oraz nieprzejrzyste zasady publikowania danych. Zdefiniujemy i podamy do wiadomości cele oraz wskaźniki ich realizacji dla JST oraz należących do nich instytucji.

Prezentowanie budżetu gminy w postaci infografik

Budżet gminy to obszerny, skomplikowany dokument o charakterze księgowym, pisany na podstawie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, adresowany głównie do organów państwa (Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe). Jest mało zrozumiały dla mieszkańców. Wzorem Słupska czy Legnicy przedstawimy go w postaci prostych grafik, pokazujących wydatki i wpływy na przestrzeni lat oraz  umożliwiających każdemu mieszkańcowi zorientowanie się w działaniu swojej gminy.

Upublicznianie umów i faktur

Bolączkę aktualnej sytuacji stanowi fakt zawierania przez samorządy wielu zobowiązań, o których nie informują mieszkańców. Obywatele mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich podatki (zwłaszcza w sytuacji wprowadzenia lokalnego PIT). Dlatego będziemy obligatoryjnie publikować na stronach internetowych każdej JST rejestry wszystkich jej umów cywilno-prawnych i faktur.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/08/02/czytelna-informacja-o-stanie-gminy