To mieszkańcy powinni rządzić miastem

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Mimo nominalnego istnienia wielu form współzarządzania samorządem przez mieszkańców, obywatele nie mają de facto dużego wpływu na życie własnej wspólnoty. Dokumenty strategiczne często tworzone są „zza biurka”, pod potrzeby funduszy unijnych lub kupowane od wyspecjalizowanych firm. A przecież najwięcej do powiedzenia o oczekiwanych kierunkach rozwoju ma lokalna społeczność – wzorem Lublina stworzymy więc strategie wspólnie z mieszkańcami, w toku rzetelnych, angażujących maksymalnie szerokie grono interesariuszy
konsultacji. Strategia stanie się rzadko zmienianym kanonem działań danego samorządu, określającym jego przyszłość, do którego dostosują się pozostałe dokumenty JST.

Wzmocnienie form deliberatywnych

Rosnąca liczba nowinek technologicznych w zarządzaniu miastami (systemy zintegrowanego sterowania ruchem czy inteligentnego oświetlenia) nie idzie w parze z poprawą wiedzy o potrzebach mieszkańców, a wprowadzane rozwiązania nie są z nimi uzgadniane. Z tego
powodu położymy większy nacisk na partycypację, w tym jej formy deliberatywne: panele obywatelskie (vide Gdańsk) czy warsztaty charette (zajęcia z ekspertami, mieszkańcami i władzami lokalnymi, mające na celu stworzenie rozwiązania konkretnego problemu). Bardziej angażują one mieszkańców niż np. konsultacje społeczne i przyczyniają się do wypracowywania trwałych rozwiązań, akceptowanych przez dużą grupę społeczności lokalnej oraz przedstawicieli urzędu.

Referendum lokalne przy ważnych ekonomicznie decyzjach

Realizowanie dużych inwestycji lokalnych często nie jest poprzedzone ani analizą potrzeb, ani oczekiwań mieszkańców. W związku z czym nie mają oni możliwości wypowiedzenia się o zasadności danego przedsięwzięcia, jak również ponoszonych kosztach. W przypadku inwestycji przekraczającej 20 proc. budżetu gminy będziemy zasięgać opinii obywateli, przedstawiając im uprzednio założenia przedsięwzięcia i jego skutki, także finansowe. Ostatnim etapem procesu będzie referendum, realizowane za pośrednictwem zarówno internetu, jak i tradycyjnych form głosowania.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/08/09/to-mieszkancy-powinni-rzadzic-miastem