Racjonalne planowanie przestrzenne i rewitalizacja społeczna

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

W większości polskich samorządów daje się odczuć brak ładu przestrzennego i estetycznego. Pokrycie planami miejscowymi dotyczy jedynie ok. 30 proc. powierzchni kraju, a wydawanie decyzji o warunkach zabudowy podyktowane jest najczęściej samym interesem ekonomicznym
gminy, a nie dobrem jej mieszkańców.

Dlatego wprowadzimy obowiązek uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla min. 70 proc. powierzchni gminy
oraz wyeliminujemy decyzje o warunkach zabudowy dla terenów gminnych. Przy tworzeniu planów miejscowych będziemy respektować zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, zaś obowiązek uchwalania planów będzie obwarowany warunkiem jego aktualizacji w momencie podejmowania decyzji o dużych inwestycjach.

Procesu rewitalizacji nie można rozumieć jedynie jako remontu czy modernizacji budynków. To całokształt działań angażujących społeczność lokalną i przekazujących jej współodpowiedzialność za efekt zmian w najbliższym otoczeniu, o czym mówi m.in. Krajowa Polityka Miejska i dokumenty UE. Z tego powodu będziemy monitorować projekty rewitalizacyjne pod kątem działań tzw. rewitalizacji społecznej i realizowania projektu od początku wspólnie z mieszkańcami. Priorytetem dla samorządów powinno być też zagospodarowanie pustostanów: przebudowa,
remont, sprzedaż lub wyburzenie i wykorzystanie miejsca na tereny zielone. Samorządy otrzymają więc dodatkowe środki na rewitalizację pustostanów czy zamienianie ich w mieszkania na wynajem/komunalne.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/08/16/racjonalne-planowanie-przestrzenne-i-rewitalizacja-spoleczna