Walka z zanieczyszczeniem powietrza

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Likwidacja smogu to obecnie jedna z najpilniejszych potrzeb społecznych Polski – już teraz nasz kraj należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Rocznie z powodu złego stanu powietrza umiera przedwcześnie około 50 tysięcy osób, a aż 33 polskie miasta są wśród 50. najbardziej zanieczyszczonych ośrodków w Europie. Główne źródła smogu to emisja spalin z kotłów węglowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, co szczególnie dotyczy dużych miast, ale nie tylko. Ta sytuacja wymaga radykalnych działań zarówno na poziomie rządowym (wprowadzenie norm jakości węgla i systemu kontroli jego jakości), jak i samorządowym.

Systemy grzewcze zasilane paliwami stałymi powinny być wymieniane na ogrzewanie sieciowe albo gazowe, zaś kotły na paliwa stałe – na niskoemisyjne bądź bezemisyjne (geotermia, elektryczne). Konieczne jest wprowadzenie gminnych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) dofinansowanych z budżetu państwa, a dla mieszkańców korzystających z ekologicznych paliw do ogrzewania domów  powinno wprowadzić się możliwość ubiegania się o dodatek grzewczy – niskie dochody gospodarstw domowych są jednym z głównych powodów korzystania z paliw o słabej jakości (np. miałów i mułów węglowych). Zaostrzeniu powinny ulec równocześnie kary za palenie śmieciami i a kontrole powinny być prowadzone w skuteczniejszy sposób, m.in. z wykorzystaniem dronów. Dodatkowo, optymalizacji sieci energetycznych, ciepłowniczych i wodociągów powinna przyczynić się do obniżenia kosztów życia mieszkańców.

Na poziomie kraju, aby przeciwdziałać emisjom transportowym, wprowadzony powinien zostać system oznaczeń pojazdów (bezemisyjne, średnioemisyjne, wysokoemisyjne), wraz z normami jakości spalin oraz regulacje zapewniające ponowną instalację filtrów DPF w pojazdach. W kompetencji gminy powinny leżeć decyzje o ewentualnych opłatach za wjazd i parkowanie na terenie gminy oraz ich uzależnieniu od klasy emisyjności.

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/08/23/walka-z-zanieczyszczeniem-powietrza