Ochrona środowiska

Comment

Informacje
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Wstydliwa sprawa śmieci

Gminy powinny wdrożyć systematyczne działania mające na celu pozbywanie się śmieci z lasów i poboczy dróg. Można też pomyśleć o recyklingu, produkcji paliw czy pozyskiwaniu energii ze śmieci.

Gospodarka wodna

Warto wprowadzić zasadę zrównoważonego zarządzania wodami śródlądowymi, czyli utrzymywania ich bioróżnorodności, produktywności, zdolności regeneracji, nie dopuszczając do degradacji rzek oraz wód gruntowych.

Tereny zielone i parki

Zieleń i lasy w ogromnej mierze decydują o jakości życia mieszkańców, ale są też kluczowe z punktu widzenia ochrony powietrza, wód i bioróżnorodności. Warto zadbać o ochronę i powstawanie takich powierzchni w miastach tworzenie parków, a także promować wprowadzanie elementów tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury. Szczególnie cenne obiekty powinniśmy czynić pomnikami
przyrody, by nie padały ofiarą nieprzemyślanych inwestycji. Poprawy wymaga także niski poziom merytoryczny ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć, by rozwój nie odbywał się kosztem środowiska.

Dbałość o zwierzęta

W Polsce brakuje całościowego systemu ochrony zwierząt bezdomnych. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie obowiązku „chipowania” nowo narodzonych psów i kotów oraz prowadzenie ich rejestru. Warto także organizować i współfinansować akcje sterylizacyjne i wsparcie dla schronisk, by ograniczyć problem bezdomnych zwierząt oraz zapewnić im humanitarne traktowanie.

Ochrona przed hałasem

Gmina powinna w miarę możliwości zapewnić komfort mieszkańcom poprzez skuteczną ochronę przed nadmiernym hałasem. Priorytetem powinny być nie szpecące przestrzeń miejską ekrany akustyczne, tylko naturalne, zielone bariery (np.drzewa) oraz lepsze wykorzystanie elementów krajobrazu, a także bardziej przemyślana lokalizacja nowych inwestycji i konsultowanie z mieszkańcami ich ewentualnego wpływu na jakość ich życia.

 

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2018/08/28/ochrona-srodowiska