Walczymy o otwarcie targowiska

Comment

Wydarzenia
Polub, udostępnij lub obserwuj:

Od 4 maja będą otwarte, m.in.: hotele i miejsca noclegowe, galerie handlowe, instytucje kultury. A w Ostródzie niestety mamy burmistrza, który nie potrafi otworzyć targowiska. Bezmyślnie i w pośpiechu Zbigniew Michalak zamknął targowisko miejskie bez konsultacji z mieszkańcami i Radą Miejską, pozbawiając sprzedawców pracujących na targowisku środków do życia, a mieszkańców Ostródy możliwości bezpiecznego robienia drobnych, ale bardzo potrzebnych zakupów.

Zbigniewowi Michalakowi obojętne są prośby mieszkańców, wniosek Wójta Gminy Ostróda (Ostróda gmina), interwencja posła Zbigniew Babalski, presja mediów. Jest chyba przekonany, że Ostróda to jego własność i może dowolnie nią rozporządzać.

Otóż nie. Burmistrza zatrudniają do pracy mieszkańcy i mają prawo wymagać, by zaspokajał ich potrzeby. Jeżeli do 08 maja 2020 r. targowisko miejskie nie zostanie otwarte, w imieniu mieszkańców, złożę zawiadomienie do prokuratury Rejonowej w Ostródzie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego burmistrza Zbigniewa Michalaka, polegającego na zaniechaniu wykonania czynności, do której jest zobowiązany, wskutek czego może doprowadzić do bankructwa producentów i przedsiębiorców sprzedających swoje produkty i towary na targowisku miejskim w Ostródzie.

Przypominam Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Michalakowi, że na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11 Ustawy o samorządzie gminnym prowadzenie targowiska i hal targowych jest zadaniem własnym gminy i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie musi być realizowane, a za wykonanie uchwały jest odpowiedzialny Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak.

Ostróda News, OstrodaOnline.pl, Nasz Głos Ostróda, Gazeta Ostródzka, Telewizja Mazury, RzeczJasna, Miasto Ostróda, Ostróda dla Was

Polub, udostępnij lub obserwuj:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/2020/04/29/walczymy-o-otwarcie-targowiska