Waldemar Graczyk » Blog Archives

Author Archives: Waldemar Graczyk

Wiadukt wymaga konsultacji i ekspertyzy

8 listopada odbyło się spotkanie w sprawie planowanej w Ostródzie budowy wiaduktu zorganizowane przez koło .Nowoczesnej. Spotkało się ono z bardzo dużym zainteresowaniem Ostródzian. Wielkim nieobecnym był obecny burmistrz Czesław Najmowicz.

Z pytań i dyskusji mających miejsce w czasie spotkania wynika, że wielu mieszkańców pragnie wstrzymania realizacji inwestycji do czasu zakończenia budowy obwodnic wokół Ostródy. Dopiero wtedy będzie można realnie ocenić natężenie ruchu i potrzeby w zakresie reorganizacji komunikacji w mieście. Niezbędne są także profesjonalne ekspertyzy i szerokie konsultacje społeczne uwzględniające interesy i opinie różnych grup – osób poruszających się po mieście pieszo, rowerami, własnymi samochodami i tych, które korzystają z transportu publicznego.

Gościem specjalnym spotkania był dr Piotr Kuropatwiński, który mówił o zrównoważonym transporcie miejskim, w którym podstawowym podmiotem uwzględnianym w planowaniu nowych inwestycji powinni być ludzie i ich realne potrzeby, a nie samochody. Ważne jest, by brać pod uwagę perspektywę wszystkich grup poruszających się w przestrzeni miejskiej, również pieszych i rowerzystów, a nie tylko kierowców – zwłaszcza tych jedynie przejeżdżających przez miasto.

Duży niepokój mieszkańców Ostródy budzi brak jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat projektu wiaduktu i zmian w komunikacji w mieście, które nieuchronnie nastąpią po realizacji inwestycji. Nie wiadomo, którędy będzie prowadzony uciążliwy ruch samochodów ciężarowych dojeżdżających do firm i zakładów. Nie znane są plany przebudowy ulic i skrzyżowań sąsiadujących z wiaduktem. Duże obawy budzi także kwestia ruchu pieszych, który może być utrudniony lub nawet uniemożliwiony w przypadku osób starszych czy matek z dziećmi przez strome podejście na wiadukt. Nie wiadomo, które przejazdy kolejowe zostaną zlikwidowane – miasto w ogóle nie konsultuje swoich planów z PKP, które obecnie prowadzą modernizację linii kolejowej biegnącej przez miasto. Niepokoi również sposób, w jaki planowana inwestycja wpłynie na jakość i komfort życia mieszkańców budynków bezpośrednio z nią sąsiadujących oraz na stan zlokalizowanych w tym miejscu zabytkowych budowli, jak chociażby Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego.

Niestety z powodu nieobecności obecnego burmistrza, który nie raczył nawet odpowiedzieć na zaproszenie i po prostu po raz kolejny zignorował mieszkańców, którzy go wybrali i dzięki którym otrzymuje pensję, nie udało się nam uzyskać żadnych odpowiedzi na pytania i obawy Ostródzian. Uważamy, że jest to rażący przejaw bezczelności i braku odpowiedzialności – burmistrz ma obowiązek słuchać głosu mieszkańców i reagować na ich pytania czy wątpliwości – do tego został przez nich zatrudniony.

W związku z nieobecnością na spotkaniu obecnego burmistrza, .Nowoczesna zbierze wszystkie pytania i wątpliwości wyrażane przez mieszkańców i wystosuje do Urzędu Miasta pismo z żądaniem udzielenia konkretnych odpowiedzi, a także ujawnienia treści umowy zawartej przez miasto z wykonawcą, firmą Budimex.

Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań pisząc na  adres mailowy: ostrodzki@nowoczesna.org

Published by:

Wiadukt w Ostródzie – błogosławieństwo czy przekleństwo?

 

Serdecznie zapraszam na spotkanie w sprawie mającego powstać w Ostródzie wiaduktu, na które zaprosiliśmy Burmistrza miasta, przedstawiciela firmy Budimex, przedstawiciela PKP oraz Starostę.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 17.00 w sali reprezentacyjnej Zamku Ostródzkiego.

Jako mieszkańcy jesteśmy zaniepokojeni tym, jak przebiegnie realizacja tej inwestycji oraz jaki wpływ wywrze ona na nasze codzienne życie w Ostródzie.

  • Dlaczego nie konsultuje się z mieszkańcami miasta tak ważnej inwestycji?
  • Czy budowa wiaduktu zadłuży miasto i będziemy musieli zrezygnować z basenu, kina, dodatkowego żłobka, bezpłatnej komunikacji miejskiej?
  • Czy planuje się likwidację 1 przejazdu kolejowego, co oznacza, że cały ruch pojazdów i pieszych będzie odbywał się środkowym przejazdem?
  • Czy niewielkimi ulicami, jak Sienkiewicza czy Armii Krajowej, będą jeździły samochody ciężarowe?

W czasie spotkania chcemy uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań Ostródzian dotyczących wiaduktu.

Przyjdź * Zadaj pytanie* Masz prawo wiedzieć!

Tutaj znajdziecie wydarzenie utworzone na naszym profilu na Facebook’

Zapisz

Zapisz

Published by:

Podsumowanie Mapy Potrzeb Mieszkańców Ostródy

27 maja na ostródzkim zamku miało miejsce spotkanie podsumowujące akcję „Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy”. Gośćmi specjalnymi byli członkowie klubu parlamentarnego .Nowoczesnej – Joanna Schmidt i Mirosław Pampuch. Wystąpiła także Katarzyna Królak, członek zarządu regionu .Nowoczesnej, która przedstawiła ponad 2-letnią historię działania partii w powiecie ostródzkim.

Continue reading

Published by:

Wniosek o referendum przeciwko reformie oświaty

W ostatnią sobotę (25 lutego) zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. W ciągu 2-godzinnej akcji udało się zebrać prawie 100 podpisów.  Zbiórka podpisów ma zasięg ogólnopolski, a jej celem jest doprowadzenie do referendum w sprawie reformy edukacji. Referendum ma odbyć się w marcu. Aby wniosek o referendum w ogóle trafił do marszałka Sejmu potrzeba co najmniej 500 tys. podpisów.

Continue reading

Published by:

Spotkanie członków i sympatyków .Nowoczesnej w Ostródzie

16 lutego 2017r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie członków i sympatyków partii .Nowoczesna w Ostródzie. Wzięło w nim udział około 40 osób z całego powiatu. Gośćmi specjalnymi byli: poseł na Sejm z ramienia partii wywodzący się z regionu Warmii i Mazur, Mirosław Pampuch oraz Katarzyna Królak, przewodnicząca zespołu „Edukacja, Nauka, Młodzież” sieci eksperckiej Nowoczesnej „Lepsza Polska” w regionie warmińsko-mazurskim.

Continue reading

Published by:

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/author/linkhou4_wald/page/12