Waldemar Graczyk » Blog Archives

Author Archives: Waldemar Graczyk

Sprzątamy Ostródę

Sprzątamy Ostródę. Zaczynamy od usunięcia wraków. Dzisiaj wystąpiłem do Andrzeja Bartnickiego – Komendanta Straży Miejskiej w Ostródzie z wnioskiem o usunięcie wraku pojazdu, który znajduje się na parkingu między ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Pieniężnego. Stan techniczny pojazdu jednoznacznie wskazuje, że nie jest on używany i zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników parkingu.Jeżeli na Twoim osiedlu jest podobny problem, daj znać.

Published by:

Podsumowanie pracy radnego Rady Miejskiej w Ostródzie

Wydarzenia

Szanowni Państwo, obostrzenia związane z epidemią są już coraz mniejsze, w związku z tym mogę Państwu przekazać zaległą informację o mojej pracy radnego Rady Miejskiej w Ostródzie. W tym tygodniu trafi ona do Państwa skrzynek pocztowych. Zachęcam do lektury informacji zamieszczonych w gazecie i zapraszam do kontaktu i współpracy. Moje biuro mieści się na ul. Pionierskiej 1A w Ostródzie. Pełnię dyżur w każdy wtorek od 12:00 do 15:00.
Pozdrawiam

Published by:

Podsumowanie prac Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Ostródzie z 11 maja 2020 r.

1. Rekomendujemy przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Spichrzowej, ulicy 3 maja, i „Białych koszar”, ale pod warunkiem przeprowadzenia  szerokich konsultacji społecznych tak, żeby każdy z mieszkańców mógł swobodnie wypowiedzieć się, co do zmiany planów oraz tego, co w przyszłości jego zdaniem w tym miejscu powinno zostać wybudowane
2. Wnioskujemy do Burmistrza o skorygowanie budżetu i wprowadzenie pozycji wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. W 2020 roku do programu mogłoby przystąpić 100 rodzin. Dofinansowanie wyniosłoby 4000 zł. Zależy nam, aby dopłata przyznawana była bez zbędnych formalności, wniosek ma być prosty bez szczegółowych kryteriów dochodowych.
3. Prezes Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych po wysłuchaniu uwag członków komisji zadeklarował, że od piątku 15.05.2020 targowisko miejskie będzie funkcjonowało w pełnym zakresie przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Published by:

Mamy TO. Targowisko działa


„Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy …”
Mamy TO. Targowisko działa. Ludzie pracują, robią zakupy.
Dziękuję wszystkim za zaangażowania przy wywieraniu presji na leniwą władzę.
Teraz czas na kolejny krok. Walczymy o to, aby targowisko działo w pełnym zakresie, czyli przez cały tydzień i aby można było sprzedawać i kupować wszystkie artykuły, a nie tylko te wskazane przez władzę.

Published by:

Walczymy o otwarcie targowiska

Od 4 maja będą otwarte, m.in.: hotele i miejsca noclegowe, galerie handlowe, instytucje kultury. A w Ostródzie niestety mamy burmistrza, który nie potrafi otworzyć targowiska. Bezmyślnie i w pośpiechu Zbigniew Michalak zamknął targowisko miejskie bez konsultacji z mieszkańcami i Radą Miejską, pozbawiając sprzedawców pracujących na targowisku środków do życia, a mieszkańców Ostródy możliwości bezpiecznego robienia drobnych, ale bardzo potrzebnych zakupów.

Zbigniewowi Michalakowi obojętne są prośby mieszkańców, wniosek Wójta Gminy Ostróda (Ostróda gmina), interwencja posła Zbigniew Babalski, presja mediów. Jest chyba przekonany, że Ostróda to jego własność i może dowolnie nią rozporządzać.

Otóż nie. Burmistrza zatrudniają do pracy mieszkańcy i mają prawo wymagać, by zaspokajał ich potrzeby. Jeżeli do 08 maja 2020 r. targowisko miejskie nie zostanie otwarte, w imieniu mieszkańców, złożę zawiadomienie do prokuratury Rejonowej w Ostródzie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obecnego burmistrza Zbigniewa Michalaka, polegającego na zaniechaniu wykonania czynności, do której jest zobowiązany, wskutek czego może doprowadzić do bankructwa producentów i przedsiębiorców sprzedających swoje produkty i towary na targowisku miejskim w Ostródzie.

Przypominam Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Michalakowi, że na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11 Ustawy o samorządzie gminnym prowadzenie targowiska i hal targowych jest zadaniem własnym gminy i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie musi być realizowane, a za wykonanie uchwały jest odpowiedzialny Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak.

Ostróda News, OstrodaOnline.pl, Nasz Głos Ostróda, Gazeta Ostródzka, Telewizja Mazury, RzeczJasna, Miasto Ostróda, Ostróda dla Was

Published by:

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/author/linkhou4_wald/page/3