• 60-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Tak bawiliśmy się wczoraj na rodzinnym pikniku z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”.

  Dziękuję za liczne przybycie i odwiedzenie naszego stanowiska! Cieszymy się, że oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Kadr Graczyk spotkała się z tak dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Zupa, której mogliście u nas skosztować to tradycyjna warmińska karmuszka, przygotowana przez Mariusza Kusia.

  Continue reading

  Published by:
 • Walka z zanieczyszczeniem powietrza

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Likwidacja smogu to obecnie jedna z najpilniejszych potrzeb społecznych Polski – już teraz nasz kraj należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Rocznie z powodu złego stanu powietrza umiera przedwcześnie około 50 tysięcy osób, a aż 33 polskie miasta są wśród 50. najbardziej zanieczyszczonych ośrodków w Europie. Główne źródła smogu to emisja spalin z kotłów węglowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, co szczególnie dotyczy dużych miast, ale nie tylko. Ta sytuacja wymaga radykalnych działań zarówno na poziomie rządowym (wprowadzenie norm jakości węgla i systemu kontroli jego jakości), jak i samorządowym.

  Continue reading

  Published by:
 • Polityka mieszkaniowa

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Niedobór mieszkań w Polsce wynosi ok. 1,5 mln, a ok. 2 mln lokali komunalnych wymaga gruntownych remontów. Chociaż wydatki mieszkaniowe z budżetu państwa od 2010 r. systematycznie rosną, stosunek podaży mieszkań do popytu nie poprawia się. Jednocześnie spada liczba mieszkań spółdzielczych, przy dwukrotnym wzroście budownictwa indywidualnego i 6-krotnym – deweloperskiego. Liczba lokali komunalnych i socjalnych pozostaje na niskim poziomie. W efekcie na 1000 mieszkańców przypada ok. 335 mieszkań, podczas gdy w krajach UE – 500. Skala wydatków na budownictwo mieszkaniowe w Polsce to ok. 0,9 proc. PKB (w państwach Unii: do 2 proc. PKB).

  Continue reading

  Published by:
 • Nowoczesne podejście do transportu

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Samorządowi powinno przyświecać zrównoważone podejście do uczestników ruchu drogowego, a nie faworyzowanie jednej grupy, czyli osób poruszających się samochodami. O pieszych i rowerzystach myśli się niewiele, a jeśli już to jedynie w kontekście spędzania wolnego czasu a nie codziennego funkcjonowania. Stąd m.in. brak ścieżek rowerowych pozwalających dojeżdżać do pracy i poruszać się bezpiecznie na jednośladzie w obszarze miasta. Drugim tematem wymagającym uwagi jest komunikacja publiczna, która z jednej strony stanowi środek przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a z drugiej przyczynia się do rozładowywania ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrach miast i daje możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni.

  Continue reading

  Published by:

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/page/3