• 60-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Tak bawiliśmy się wczoraj na rodzinnym pikniku z okazji 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność”.

  Dziękuję za liczne przybycie i odwiedzenie naszego stanowiska! Cieszymy się, że oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Kadr Graczyk spotkała się z tak dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Zupa, której mogliście u nas skosztować to tradycyjna warmińska karmuszka, przygotowana przez Mariusza Kusia.

  Continue reading

  Published by:
 • Walka z zanieczyszczeniem powietrza

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Likwidacja smogu to obecnie jedna z najpilniejszych potrzeb społecznych Polski – już teraz nasz kraj należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Rocznie z powodu złego stanu powietrza umiera przedwcześnie około 50 tysięcy osób, a aż 33 polskie miasta są wśród 50. najbardziej zanieczyszczonych ośrodków w Europie. Główne źródła smogu to emisja spalin z kotłów węglowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, co szczególnie dotyczy dużych miast, ale nie tylko. Ta sytuacja wymaga radykalnych działań zarówno na poziomie rządowym (wprowadzenie norm jakości węgla i systemu kontroli jego jakości), jak i samorządowym.

  Continue reading

  Published by:
 • Polityka mieszkaniowa

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Niedobór mieszkań w Polsce wynosi ok. 1,5 mln, a ok. 2 mln lokali komunalnych wymaga gruntownych remontów. Chociaż wydatki mieszkaniowe z budżetu państwa od 2010 r. systematycznie rosną, stosunek podaży mieszkań do popytu nie poprawia się. Jednocześnie spada liczba mieszkań spółdzielczych, przy dwukrotnym wzroście budownictwa indywidualnego i 6-krotnym – deweloperskiego. Liczba lokali komunalnych i socjalnych pozostaje na niskim poziomie. W efekcie na 1000 mieszkańców przypada ok. 335 mieszkań, podczas gdy w krajach UE – 500. Skala wydatków na budownictwo mieszkaniowe w Polsce to ok. 0,9 proc. PKB (w państwach Unii: do 2 proc. PKB).

  Continue reading

  Published by:
 • Nowoczesne podejście do transportu

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Samorządowi powinno przyświecać zrównoważone podejście do uczestników ruchu drogowego, a nie faworyzowanie jednej grupy, czyli osób poruszających się samochodami. O pieszych i rowerzystach myśli się niewiele, a jeśli już to jedynie w kontekście spędzania wolnego czasu a nie codziennego funkcjonowania. Stąd m.in. brak ścieżek rowerowych pozwalających dojeżdżać do pracy i poruszać się bezpiecznie na jednośladzie w obszarze miasta. Drugim tematem wymagającym uwagi jest komunikacja publiczna, która z jednej strony stanowi środek przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a z drugiej przyczynia się do rozładowywania ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrach miast i daje możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni.

  Continue reading

  Published by:
 • To mieszkańcy powinni rządzić miastem

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Mimo nominalnego istnienia wielu form współzarządzania samorządem przez mieszkańców, obywatele nie mają de facto dużego wpływu na życie własnej wspólnoty. Dokumenty strategiczne często tworzone są „zza biurka”, pod potrzeby funduszy unijnych lub kupowane od wyspecjalizowanych firm. A przecież najwięcej do powiedzenia o oczekiwanych kierunkach rozwoju ma lokalna społeczność – wzorem Lublina stworzymy więc strategie wspólnie z mieszkańcami, w toku rzetelnych, angażujących maksymalnie szerokie grono interesariuszy
  konsultacji. Strategia stanie się rzadko zmienianym kanonem działań danego samorządu, określającym jego przyszłość, do którego dostosują się pozostałe dokumenty JST.

  Continue reading

  Published by:
 • Standaryzacja BIP i zakaz wydawania propagandowej prasy kontrolowanej przez włodarzy

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Z jednej strony mamy Biuletyny Informacji Publicznej, które są prowadzone w niespójny sposób, a z drugiej lokalne magazyny wydawanie przez władze samorządowe – w pełni przez nie kontrolowane i stanowiące typową tubę propagandową. W efekcie mieszkańcy są pozbawieni dostępu do prawdziwych i rzetelnych informacji o stanie gminy. Dlatego też w planach mamy ujednolicenie i standaryzację BIP oraz uniemożliwienie wydawania własnej pracy przez samorząd.

  Continue reading

  Published by:

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/page/4