• „My Wy Oni” w Radio Olszyn

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Mój debiut w audycji ‚My Wy Oni’ Radia Olsztyn.

  Wspólnie z politykami Kukiz’15, PO i PiS dyskutowaliśmy o sporze Polski z Komisją Europejską, pierwszej niedzieli z zakazem handlu oraz budowie zapory przeciw dzikom na granicy z obwodem kaliningradzkim.

  Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy i komentowania.

  https://ro.com.pl/spor-polski-z-ue-pierwsza-niedziela-bez-handlu-i-walka-z-asf-o-tym-rozmawiali-politycy/01382265

  Published by:
 • Ruszyło odliczanie dni do otwarcia basenu w Ostródzie

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Odliczanie do zakończenia robót modernizacji budynku basenu w Ostródzie rozpoczęte!

  Chodzi o pierwszą część przetargu, którą wykona konsorcjum firm Microsystem i Purizolacje w zakresie robót wewnętrznych i instalacyjnych. Właśnie wczoraj została podpisana w tej sprawie umowa pomiędzy Gminą i wspomnianymi firmami, które zadeklarowały realizację przedsięwzięcia w 199 dni od podpisania umowy. Koszt modernizacji wyniesie prawie 8 mln złotych.

  Przypominam, że z kolei przetarg na roboty zewnętrzne w zeszłym tygodniu zakończył się kolejnym fiaskiem. Czekamy na dalsze działania władz w tej sprawie.

  Published by:
 • Kupuję kiedy chcę

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  W Nowoczesnej od początku jesteśmy bardzo krytyczni wobec zakazu handlu w niedzielę. Dlatego opracowaliśmy projekt ustawy zmieniającej prawo pracy, tak żeby każdy pracownik handlu miał dwie na cztery niedziele wolne, to bardziej racjonalne działanie niż całkowite zamykanie sklepów.

  Prowadząc akcję #KupujęKiedyChcę, uważamy, że ustawowe ograniczenie handlu w niedzielę jest rzeczą nieodpowiedzialną. Pozbawiono klientów możliwości zakupów w niedzielę, ograniczono pracownikom prawo do pracy w niedzielę, przedsiębiorcom ograniczono możliwości zarobkowania, a tym samym doprowadzi się do spadku dochodów państwa z podatków.

  A jakie jest Wasze zdanie?

  Published by:
 • Potrzeby mieszkańców na 1 miejscu

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Kino, basen i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pieniężnego i Jagiełły. 3 najbardziej potrzebne zmiany, które wytypowali mieszkańcy Ostródy w ostatnim badaniu Mapy Potrzeb Mieszkańców.

  Osobiście cieszy mnie fakt, że zainteresowanie naszą inicjatywą spotkało się z takim zaangażowaniem. To dowód na to, że Ostródzianie chcą brać aktywny udział w podejmowaniu ważnych decyzji. A badanie z zeszłego roku to jedynie początek zmian na lepsze.

  Już niedługo ruszamy z kolejnymi działaniami mającymi na celu poznanie realnych potrzeb mieszkańców naszego miasta.

   

   

  Published by:
 • Pismo do Urzędu Miasta w sprawie wiaduktu wysłane

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  Zgodnie z zapowiedzią ogłoszoną w czasie spotkania w sprawie planowanej budowy wiaduktu, w którym wzięło udział wielu zaniepokojonych mieszkańców miasta, jako przewodniczący koła .Nowoczesnej w Ostródzie 16 listopada wystosowałem pismo do obecnego burmistrza zawierające pytania i żądanie ujawnienia kluczowych informacji dotyczących planowanej inwestycji.

  Niestety obecny burmistrz nie pojawił się na spotkaniu mieszkańców Ostródy w sprawie wiaduktu, które miało miejsce 8 listopada. Nie otrzymaliśmy nawet pisma z odpowiedzią, czy jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Dlatego też uznaliśmy za konieczne wysłanie pisma z pytaniami, które padły w czasie debaty. Mieszkańcy mają prawo nie tylko wiedzieć, ale i współdecydować o tak ważnych sprawach, które mogą spowodować wielomilionowe zadłużenie miasta, bo to oni będą je spłacać latami a nie burmistrz, który w czasie, gdy spłata zaciągniętych długów stanie się faktem, dawno już będzie na emeryturze. Burmistrz nie jest władcą absolutnym, tylko pracownikiem zatrudnionym przez mieszkańców miasta, więc jego obowiązkiem jest słuchać ich głosu i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez nich pytania.

  W wysłanym piśmie czytamy:

  „Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji związanej z realizacją inwestycji polegające na budowie wiaduktu nad linia kolejową nr 353 w Ostródzie:

  1. Udostępnienie umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

  2. Wyjaśnienia, jak będzie zorganizowany ruch pojazdów powyżej 3,5 t w trakcie budowy i po wybudowaniu wiaduktu na ul. Armii Krajowej, Sienkiewicza, 1 Dywizji?

  3. Udzielenie informacji, czy w umowie zwartej z generalnym wykonawcą wiaduktu zostały ujęte przebudowy skrzyżowań ul. Grunwaldzka z 1Dywizji i z ul. Drwęcka oraz skrzyżowanie ul. Drwęcka z Olsztyńską?

  4. Obecnie trwa remont przejazdu kolejowego (m. in. remont budynku dróżnika), nad którym ma być wybudowany wiadukt. W związku z tym pytamy, czy PKP zostało poinformowane o budowie wiaduktu i czy poszczególne inwestycje są ze sobą synchronizowane w celu uniknięcia marnotrawienie publicznych pieniędzy?

  5. Proszę o udostępnienie opinii, stanowisk, decyzji wszystkich instytucji, do których samorząd miasta Ostródy wystąpił o ich udzielenie w związku z budową wiaduktu.

  6. Wedle Zarządzenia nr 417/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu miasta Ostróda na 2018 rok, w roku 2018 samorząd zamierza wydać na inwestycje ponad 27 mln zł, z tego ponad 21 mln na dwie inwestycje – wiadukt i basen. Jeśli miasto nie otrzyma dotacji na wiadukt, to samorząd będzie musiał w budżecie na rok 2018 znaleźć kwotę ponad 40 mln zł – na sam wiadukt i basen ponad 34 mln. W takiej sytuacji planowane jest wyemitowanie papierów wartościowych, z których tytułu powstanie zadłużenie na poziomie 26 mln zł. zł. Dodając do tego wyemitowane wcześniej, w roku 2013, obligacje o wartości ponad 7 mln, powstanie gigantyczne zadłużenie wynoszące ponad 33 mln zł. Wobec powyższych faktów, prosimy o informację, jaki jest długofalowy plan zarządzania finansami, a w szczególności rosnącym zadłużeniem miasta?”

  O odpowiedzi ze strony obecnego burmistrza .Nowoczesna poinformuję, gdy tylko ją otrzymam. Wierzymy, że pytania i niepokoje mieszkańców miasta nie zostaną po raz kolejny zignorowane przez obecnego burmistrza, tak jak to miało miejsce wiele razy w przeszłości, gdy nie zjawiał się on na spotkaniach organizowanych przez Ostródzian w ważnych sprawach mających wpływ na codzienne życie i przyszłość naszego miasta.

  Published by:
 • Wiadukt wymaga konsultacji i ekspertyzy

  Polub, udostępnij lub obserwuj:

  8 listopada odbyło się spotkanie w sprawie planowanej w Ostródzie budowy wiaduktu zorganizowane przez koło .Nowoczesnej. Spotkało się ono z bardzo dużym zainteresowaniem Ostródzian. Wielkim nieobecnym był obecny burmistrz Czesław Najmowicz.

  Z pytań i dyskusji mających miejsce w czasie spotkania wynika, że wielu mieszkańców pragnie wstrzymania realizacji inwestycji do czasu zakończenia budowy obwodnic wokół Ostródy. Dopiero wtedy będzie można realnie ocenić natężenie ruchu i potrzeby w zakresie reorganizacji komunikacji w mieście. Niezbędne są także profesjonalne ekspertyzy i szerokie konsultacje społeczne uwzględniające interesy i opinie różnych grup – osób poruszających się po mieście pieszo, rowerami, własnymi samochodami i tych, które korzystają z transportu publicznego.

  Gościem specjalnym spotkania był dr Piotr Kuropatwiński, który mówił o zrównoważonym transporcie miejskim, w którym podstawowym podmiotem uwzględnianym w planowaniu nowych inwestycji powinni być ludzie i ich realne potrzeby, a nie samochody. Ważne jest, by brać pod uwagę perspektywę wszystkich grup poruszających się w przestrzeni miejskiej, również pieszych i rowerzystów, a nie tylko kierowców – zwłaszcza tych jedynie przejeżdżających przez miasto.

  Duży niepokój mieszkańców Ostródy budzi brak jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat projektu wiaduktu i zmian w komunikacji w mieście, które nieuchronnie nastąpią po realizacji inwestycji. Nie wiadomo, którędy będzie prowadzony uciążliwy ruch samochodów ciężarowych dojeżdżających do firm i zakładów. Nie znane są plany przebudowy ulic i skrzyżowań sąsiadujących z wiaduktem. Duże obawy budzi także kwestia ruchu pieszych, który może być utrudniony lub nawet uniemożliwiony w przypadku osób starszych czy matek z dziećmi przez strome podejście na wiadukt. Nie wiadomo, które przejazdy kolejowe zostaną zlikwidowane – miasto w ogóle nie konsultuje swoich planów z PKP, które obecnie prowadzą modernizację linii kolejowej biegnącej przez miasto. Niepokoi również sposób, w jaki planowana inwestycja wpłynie na jakość i komfort życia mieszkańców budynków bezpośrednio z nią sąsiadujących oraz na stan zlokalizowanych w tym miejscu zabytkowych budowli, jak chociażby Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego.

  Niestety z powodu nieobecności obecnego burmistrza, który nie raczył nawet odpowiedzieć na zaproszenie i po prostu po raz kolejny zignorował mieszkańców, którzy go wybrali i dzięki którym otrzymuje pensję, nie udało się nam uzyskać żadnych odpowiedzi na pytania i obawy Ostródzian. Uważamy, że jest to rażący przejaw bezczelności i braku odpowiedzialności – burmistrz ma obowiązek słuchać głosu mieszkańców i reagować na ich pytania czy wątpliwości – do tego został przez nich zatrudniony.

  W związku z nieobecnością na spotkaniu obecnego burmistrza, .Nowoczesna zbierze wszystkie pytania i wątpliwości wyrażane przez mieszkańców i wystosuje do Urzędu Miasta pismo z żądaniem udzielenia konkretnych odpowiedzi, a także ujawnienia treści umowy zawartej przez miasto z wykonawcą, firmą Budimex.

  Zapraszam Państwa do dyskusji i zadawania pytań pisząc na  adres mailowy: ostrodzki@nowoczesna.org

  Published by:

Udostępnij, powiadom swoich znajomych!

Facebook
Google+
http://www.waldemargraczyk.pl/page/7